Bildiri Kısa Özet Gönderim Kuralları

Başlık: (16 Punto, Koyu)
Unvan, İsim: (14 Punto)
Üniversite Adı: (12 Punto)
Mail adresi: (12 Punto)
ÖZET
(12 Punto)
[Özet Metni Buraya Gelecek. Özetin uzunluğu yaklaşık 300-350 kelime olmalıdır.]
ABSTRACT
(12 Punto)
[İngilizce Özet Metni Buraya Gelecek. Özetin uzunluğu yaklaşık 300-350 kelime olmalıdır.]
Anahtar Kelimeler: (12 Punto, İtalik)
• (En az 3, en fazla 5 anahtar kelime olmalıdır.)
Kategori Numarası:
Kategori Konusu:

Gönderilecek Bildirinin İlgili Olduğu Kongre Kategorisi- Kongre Konusunu Belirleme

KATEGORİ I: KAVRAMSAL-KURAMSAL AÇILARDAN YÖNETİM
1. Bölüm: Kavramsal Açıdan Yönetim
2. Bölüm: Tarihsel-Kuramsal Açıdan Yönetim
KATEGORİ II: ÖRGÜTLERDE TEMATİK AÇILARDAN YÖNETİM
1. Bölüm İşlevler-Fonksiyonlar Açısından Yönetim
2. Bölüm Örgüt Yapıları Açısından Yönetim
3. Bölüm Karar Açısından Yönetim
4. Bölüm İletişim Açısından Yönetim
5. Bölüm Motivasyon Açısından Yönetim
6. Bölüm Liderlik Açısından Yönetim
7. Bölüm Unvanlar ve Kariyer Açısından Yönetim
8. Bölüm Kurum Kültürü Açısından Yönetim
9. Bölüm Örgütsel Başarı-Performans Açısından Yönetim
10. Bölüm Katılımcılık Açısından Yönetim
11.Bölüm Stratejik Açıdan Yönetim
12. Bölüm Kriz Açısından Yönetim
13. Bölüm Davranışsal Açıdan Yönetim
14. Bölüm Çatışma Açısından Yönetim
15. Bölüm Yenilik Açısından Yönetim
16. Bölüm Araştırma Açısından Yönetim
17. Bölüm Ekip Çalışması Açısından Yönetim
18. Bölüm Değişim-Etkinlik-Rekabet Açısından Yönetim
19. Bölüm İş Ahlakı Açısından Yönetim
20. Bölüm Değer Yaratma Açısından Yönetim
21. Bölüm Bilişim Sistemleri Açısından Yönetim
22. Bölüm Y Kuşağı Açısından Yönetim
23. Bölüm Öğrenen ve Öğreten Örgütler Açısından Yönetim
24. Bölüm Sorun Çözme Teknikleri Açısından Yönetim
25. Bölüm Sanal Örgütler Açısından Yönetim
KATEGORİ III: KURUMSAL AÇILARDAN YÖNETİM
A. Kâr Amaçlı Olmayan Kurumlarda Yönetim
1. Bölüm Kamu Açısından Yönetim
2. Bölüm Yerel Yönetimler Açıdan Yönetim
3. Bölüm Siyasal Partiler Açısından Yönetim
4. Bölüm Sivil Toplum Kuruluşları Açısından Yönetim
5. Bölüm Uluslararası Örgütler Açısından Yönetim
B. Kâr Amaçlı Kurumlarda Yönetim
1. Bölüm Uluslararası-Küresel İşletmeler Açısından Yönetim
2. Bölüm Aile İşletmeleri Açısından Yönetim
KATEGORİ IV: KURUMLAR ARASI GEÇİŞ-ETKİLEŞİM AÇISINDAN YÖNETİM
A. Kar Amaçlı Kurumların Yönetim Prensiplerinin Kar Amaçlı Olmayan Kurumlara Uygulanabilirliği
B. Kar Amaçlı Olmayan Kurumların Yönetim Prensiplerinin Kar Amaçlı Kurumlara Uygulanabilirliği