Bildiri Gönder

Tüm gönderiler, orijinalliğe, teknik kaliteye ve sunuma dayalı olarak bilim kurulu tarafından incelenecektir. Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilecektir. Kongre için bildiri göndermek isteyen katılımcılar çalışmalarını
Kayıt olduktan sonra sisteme doğrudan yükleyebilirler. Kayıt olmak için lütfen aşağıdaki butona tıklayın.
Özet Bildiri Formatı: Kongre dili Türkçe, Rusça ve İngilizcedir. Özetler verilen şablona göre hazırlanmalı ve bir sayfayı geçmemelidir. Türkçe ve Rusça gönderiler için İngilizce geniş özet de yer alması gerekmektedir.
Tüm özet ve tam metinler için hakemlik süreci işletilir.

Tam Metin Bildiri Formatı: Kongre dili Türkçe, Rusça ve İngilizcedir. Tam metinler verilen şablona göre hazırlanmalıdır.

NOT: Fikirsel ve akademik sorumluluk ilgili yazarlara aittir.
Çalışma özgünlük ve intihal tespit programına (kaynakça ve alıntılar hariç) yüklenmeli ve benzerlik oranı %20’yi geçmemelidir.

Birden çok imzalı bildirilerde, sunum yapıldığı taktirde, tüm yazarlara katılım belgesi verilecektir.

Gönderilecek Bildiri Başlığının İlgili Olduğu Kongre Kategorisi-Konusunu Belirlemede Rehber

Kongrenin 4 kategorisi ve buna bağlı bölümleri-konuları bulunmaktadır. Dolayısıyla araştırmacılar tarafından belirlenecek-gönderilecek bildiri konularının-başlıklarının bu 4 kategori ve kategorilerin bölümleri içerisinde olması gibi bir zorunluluğu bulunmaktadır.

Kongremize temelde biri teorik, diğeri teorik bilgi üzerine kurgulanmış araştırmaya dayalı (anket, görüşme, içerik analizi, derinlemesine mülakat, vaka analizi vb.) bildiriler gönderilecek ve sunulacaktır.

Bu bağlamda 1. Kategoride yer alan konularla ilgili bildiriler tamamen teorik derleme, yaratıcı teorik derlemeyle ilgili olacaktır.

Sözgelimi “Popülasyon Ekolojisindeki Araştırmaların Eğilimleri” adlı bir başlıktaki bildiri 1. Kategoride yer alacaktır.

“Karizmatik Liderliğin Örgüt Performansındaki Etkileri ve Hizmet Sektöründe Bir Araştırma” adlı bildiri 2. Kategoride “Liderlik Açısından Yönetim” konusu içinde yer alacaktır.

“STK’larda Örgüt Yapılarının Katılaşması ve Derneklerdeki Örnekleri” adlı bir bildiri 3 kategoride “STK’lar açısından yönetim” konusu ile ilgilidir.

“Uluslararası Örgütlerdeki Diplomasi İlkesi İşletmeler Tarafından Uygulanabilir mi?” başlıklı bir bildiri, kongremizin 4. Kategorisinde, “Uluslararası Örgüt Yönetim Kavram İlke ve Uygulamalarının, Kâr Amaçlı Örgütlerde (İşletme, Kooperatif vb.) Uygulanabilirliği” konusu ile ilgilidir.

Bildiri Yazım Şablonu, Yazım Kuralları ve Örnek Bildiriler