Biz Kimiz ?

İnsanların sorunlarının çözümü, ihtiyaçlarının karşılanması, hedeflerinin gerçekleştirilmesi etkin yönetilen örgütleri gerektirir.
Prof. Dr. Ali AKDEMİR / Kongre Başkanı

Kâr amacı güden ve kâr amacı gütmeyen örgütlerin yönetimi konusunda çalışan araştırmacıları ve icracıları bir araya getirip, etkileşimlerini sağlamak; tüm örgütler için aynı olan ortak ve sadece bir örgüt türüne özel farklı yönetim kavram, ilke ve uygulama yöntemlerini araştırıp bulmak.

Tüm örgüt kategorilerine yönelik ortak ve farklı kavram, ilke ve uygulama yöntemlerinin sunulduğu; dünyanın tüm ülkelerinden, tüm örgüt kategorilerinde görev yapan yöneticilerin ve araştırmacıların tecrübelerini ve araştırmalarını paylaştığı, etkileşim içinde olduğu, küresel bir platform olmak.

– Örgütler benzerdirler ve aynı zamanda örgütler farklıdırlar

– Farklılıkların etkileşimi yenilikleri yaratır

– İnsanların kronik sorunları, güçlü yönetilen örgütler tarafından çözülür

– Kaynak rasyonelliği, tüm örgütleri mükemmelleştirir

– Kamusallık ve toplumsallık, tüm örgütlerin görevidir

– Liyakat, saydamlık, eşitlik ve adalet tüm örgütlerin ilkeleridir

– Yeni sorunlar, yeni örgütleri gerektirir