Önemli Tarihler

  • Bildiri Özet Gönderim Tarihleri: 1 Ağustos 2023 – 1 Ağustos 2024

  • Bildiri Özet Kabul ve Düzeltme Bildirimi: İvedi bildirim

  • Bildiri Tam Metin Gönderim Son Tarihi: 1 Eylül 2024

  • Bildiri Tam Metin Kabul Bildirimi: 15 Eylül 2024

  • Kamu, Özel Sektör ve STK’lar Panel Önerileri Son Gönderim Tarihi: 1 Eylül 2024

  • Konferans Önerileri Son Gönderim Tarihi: 1 Eylül 2024

  • Kongre Programı İlanı: 14 Ekim 2024

  • Kongre Tarihi: 1-3 Kasım 2024, İstanbul

İnsanların sorunlarının çözümü, ihtiyaçlarının karşılanması, hedeflerinin gerçekleştirilmesi etkin yönetilen örgütleri gerektirir.
Prof. Dr. Ali AKDEMİR / Kongre Başkanı