3. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi 2. Hazırlık Çalıştayının Ardından

İstanbul AREL Üniversitesi, Gedik Üniversitesi işbirliği ile 1-3 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek  olan ‘3. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi’nin ‘2. Dönem Hazırlık Çalıştayı’ 13 Ekim 2023 tarihinde Küçükçekmece Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Dönem Hazırlık Çalıştayı’na, Örgütlerin Yönetimi Kongre Başkanı ve İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali AKDEMİR’in liderliğinde, KİP Küçükçekmece Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nesrin Başpınar çalıştay başkanlığı yaptı.

Sivil toplum, yerel yönetimler, kamu ve özel sektör temsilcileri ile akademiyi bir araya getiren çalıştayda Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal ÇEBİ’ye vekaleten Başkan Yardımcısı Faysal GÜLER’in yanı sıra sırasıyla; 2. Dönem Hazırlık Çalıştayı Başkanı Dr. Nesrin Başpınar, Kongre Genel Sekreteri Öğr. Gör. Burcu YILDIZ, Uluslararası Örgütlerin Yönetimi ve Yöneticileri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Esra AYDIN GÖKTEPE, Uluslararası Örgütlerin Yönetimi ve Yöneticileri Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Osman YILMAZCAN, Kongre Genel Sekreter Vekili ve Web Tasarım Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Cumali YAŞAR, Genel Organizasyon ve Finans İşleri Sorumlusu Prof. Dr. Gürol ÖZCÜRE, Örgütlerin Yönetimi Kitabı  Genel Sekreteri Prof. Dr. F. Oben ÜRÜ, Akademik Değerlendirme Kurul Başkanı Prof. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU,  Dernek Başkan Vekili/Orta Asya Ülkeleri Tanırım Sorumlusu Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA, Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi Başkanı Prof. Dr. Ali AKDEMİR de birer konuşma yaptılar.

Çalıştay program akışına göre konuşmalardan kesitler…

Küçükçekmece Belediye  Başkan Yardımcısı Faysal GÜLER konuşmasına, yönetim kavramı bağlamında çok sayıda temsilcinin katılımı ile gerçekleşen 2. Dönem Hazırlık Çalıştay’ında bulunmaktan ve ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek başladı. Küçükçekmece Belediye  Başkan Yardımcısı Faysal GÜLER,  özellikle yerel yönetimler açısından yorumlayarak yönetim ve liderlik üzerine kendi deneyimlerini aktararak konuşmasını gerçekleştirdi.

Dönem Hazırlık Çalıştayı Başkanı Dr. Nesrin Başpınar konuşmasında, katılımcılara ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu belirterek konuşmasına başladı. 3. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi’nin liderlik ve takım oyunu temasına vurgu yapan Dr. BAŞPINAR, takım oyunu örneği olarak KİP Küçükçekmece Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi faaliyetlerini örneklendirerek, liderlik ve yönetim uygulamları hakkında bilgi verdi. Dr. BAŞPINAR konuşmasını çalıştaya ev sahipliği sürecinde KİP Küçükçekmece Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nden destek aldığını, çalıştay ikramlarının ve öğle yemeğinin hazırlanması ve servisinin KİP Küçükçekmece Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi çalışanlarının emekleri ile sağlandığını belirterek konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından, 3. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi Başkanı Prof. Dr. Ali AKDEMİR,  Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Faysal GÜLER ve 2. Dönem Hazırlık Çalıştayı Başkanı Dr. Nesrin BAŞPINAR’a teşekkür plaketini takdim etti.

Açılış konuşmaları ve plaket takdimi ardından çalıştay programı konuşmacıların sunum ve bilgilendirmeleri ile devam etti.

Kongre Genel Sekreteri Öğr. Gör. Burcu YILDIZ,  1. Hazırlık Çalıştayı’ndan bugüne kadar gerçekleştirilen kongre hazırlık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Dernek Genel Sekreteri Doç. Dr. Esra AYDIN GÖKTEPE, Uluslararası Örgütlerin Yönetimi ve Yöneticileri Derneği’nin oluşum süreci, organizasyon şeması, derneğin sayısal verileri, derneğin amaçları ve 3. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi ile hangi alanlarda işbirliği planlandığını hazırlamış olduğu sunum ile katılımcılarla paylaştı.

Dernek Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Osman YILMAZCAN, Uluslararası Örgütlerin Yönetimi ve Yöneticileri Derneği’nin gelecek dönem faaliyetleri ve üyelik koşulları hakkında bilgilendirme yaparak, derneğin iletişim bilgilerini paylaştı.

Genel Sekreter Vekili ve Web Tasarım Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Cumali YAŞAR, 3. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi web sitesinin kullanıcı dostu olması yönündeki çalışmalardan ve bildiri kabul sürecinde web sitesinin erişilebilirliğinin sorunsuz sağlandığına dair bilgilendirme yaptı.

Örgütlerin Yönetimi Kitabı Genel Sekreteri Prof. Dr. F. Oben ÜRÜ, 2018 yılında ilk defa basımı gerçekleştirilen çok sayıda akademisyenin katkısı ile Prof. Dr. Ali AKDEMİR’in editörlüğünde yayınlanan ‘Örgütlerin Yönetimi’ kitabının okuyuculardan gelen geribildirimler ile daha rafine hale getirilerek yeniden yayınlanması ve kitabın İngilizce olarak da literatüre kazandırılması yönündeki faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı.

Akademik Değerlendirme Kurul Başkanı Prof. Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU, 3. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi için bildiri kabul süresinin başladığını belirterek, akademik değerlendirme kriterleri ve bildiri kabul şartlarına yönelik bilgi verdi.

Dernek Başkan Vekili/Orta Asya Ülkeleri Tanırım Sorumlusu Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA, 2. Dönem Hazırlık Çalıştayı’nda söz alarak konuşma ve sunum yapan konuşmacılara katkı sağladıkları için teşekkür ederek, kongreye uluslararası katılımın teşvik edilmesi için yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi Başkanı Prof. Dr. Ali AKDEMİR, çalıştay katılımcılarına ve Küçükçekmece Belediyesine ev sahiplikleri için teşekkür ederek konuşmasına başladı. Kongre teması olan “”Örgütler için yönetim liderlik midir, takım oyunu mudur?” sorusu bağlamında liderlik ve takım oyununu arasındaki dinamik ilişkiye vurgu yaparak, 3. Kongre için hazırlıkları hakkında bilgi verdiği konuşmasını çalıştayın diğer katılımcılarının görüşlerini almak için değerlendirme ve tartışma oturumunu başlatarak bitirdi.

Çalıştay katılımcılarının konularında sunduları katkılar sonunda; İşletmecilik tarihi, örgüt kuramı, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış alanlarında yapılacak bilimsel bildiri, panel ve diğer çalışmaların farklı örgüt kategorilerine yönelik uygulama örnekleri ile 3. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi’nde ele alınması yönünde çalışmaların devam ettirilmesine karar verildi. Kongre kategorilerinin izdüşümlerinin zenginleştirilmesi için yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları işbirliklerine yönelik görüşlerin paylaşılması ile çalıştay tamamlandı.

Çalıştayın kapanışı Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Faysal GÜLER ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ali AKDEMİR’in çalıştay konuşmacılarına ve katılımcılara katılım belgelerini vermeleri ile tamamlanırken,  çalıştayın kapanış yemeği EKİP’in ilk iktisadi işletmesi olan Küçükçekmece LAGÜN Cafe ve Restorant’ta gerçekleştirildi.