Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Prof. Dr. Ali Akdemir ve Diğer Akademisyenler Tarafından Yazılan “Örgütlerin Yönetimi” Kitabındaki “Yönetimin 4 K’sı” Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Prof. Dr. Ali Akdemir ve diğer akademisyenler tarafından yazılan “Örgütlerin Yönetimi” kitabındaki “Yönetimin 4 K’sı” üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yalova, bu kavramların özellikle siyaset yapan kişiler için önemli olduğunu vurguladı. Yönetimin 4 K’sı şu şekilde açıklandı:

Kategori I: Kavramsal-Kuramsal Açılardan Yönetim
Kategori II: Konusal-Tematik Açılardan Yönetim
Kategori III: Kurumsal Açılardan Yönetim
Kategori IV: Kurumlararası Etkileşim-Geçiş Açısından Yönetim

Ayrıca, Türkiye’nin siyasi tarihine ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) rolüne değinerek, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ulus devlet yapısının Türkiye’nin uluslararası arenada ayakta kalabilmesi için önemini vurguladı. Yalova, Türkiye’nin iç ve dış politika stratejilerinin önemini tartışırken, ulusal konsensüs oluşturarak anayasanın değiştirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Max Weber’in legalite ve meşruiyet kavramlarına da atıfta bulunarak, meşruiyetin sürekliliğinin önemini vurguladı.
@yukselyalova
@aliakdemiral